In hộp giấy đựng tỏi, tỏi đen Sơn La - Xưởng in Bắc Việt
0984041168