Hộp cứng trụ tròn để đựng trà - hộp trà Bạch Thiên - Xưởng in Bắc Việt
0984041168