In Bắc Việt là đơn vị in ấn hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi luôn đặt lợi ích khách hàng làm đầu từ giá cả đến chất lượng dịch vụ. Tại đây, chúng tôi luôn có những chương trình giảm giá, khuyến mãi tốt nhất dành cho khách hàng. Số lượng chương trình khuyến mãi và discount khuyến mãi là không giới hạn. Thể lệ chương trình khuyến mãi sẽ được cập nhật tại Website theo từng thời điểm và có thể thay đổi tùy thuộc In Bắc Việt.
Lưu ý:
– Mã giảm giá/voucher của Bắc Việt sẽ không quy thành tiền mặt
– Mã giảm giá chỉ áp dụng cho từng loại sản phẩm, từng mốc thời gian (tất cả thông tin đều có sẵn trong từng thể lệ chương trình)
– Mã giảm giá chỉ có giá trị sử dụng trên website hoặc ứng dụng di động của In Bắc Việt
– Mã giảm giá chỉ áp dụng cho 1 đơn hàng / 1 khách hàng
In Bắc việt có quyền từ chối các đơn hàng không thỏa mãn các điều kiện trên mà không có nghĩa vụ thông báo đến khách hàng. Vì vậy, khách hàng có trách nhiệm đọc và hiểu rõ thể lệ của từng chương trình khuyến mãi tại thời điểm đặt hàng